Author : Vanity Vermeulen

Bezoek aan het Canadees Kerkhof

De leerlingen van het derde en vierde leerjaar brachten een bezoek aan het militair oorlogskerkhof in Adegem, naar aanleiding van Wapenstilstand.  Traditiegetrouw kregen zij een poppy opgespeld. Ze vulden hun naam in in het register, zochten één bepaald graf via een code en hoorden info over bepaalde soldaten en hun nationaliteiten of geloof. Een interessante […]

Schuiven naar boven