Wereldklas

Daar zit muziek in…

Vandaag konden de kinderen van de wereldklas kennismaken met een aantal muziekinstrumenten. Zowel juf Myriam als juf Gwendy bachten enkele muziekinstrumenten mee naar school. Zo konden de kinderen de instrumenten van dichtbij bekijken. Nadat juf Myriam en juf Gwendy een korte demonstratie gaven mochten de kinderen onder het toeziend oog van de juffen de instrumenten […]

Schuiven naar boven