L1

lente

Op de buitenlesdag gingen we met de ipads op ‘safari’ inde omgeving van de school. We maakten foto’s van dieren en planten die we identificeerden aan de hand  van de app obsidentify.  Daarna gingen we in de klas aan de slag en tekenden kriebelbeestjes en planten die we op onze tocht tegenkwamen. de paardenbloem, de […]

Schuiven naar boven