3de graad

Via deze weg willen we jullie graag op de hoogte houden van wat er leeft in onze klas. Hopelijk komen jullie regelmatig een kijkje nemen. 

PB090227 2

 

     Robbe en Meike

Lars, Arthur, Sem, Oliver, Toon en Mona

Kato, Rob, Niels en Thibeau

juf. Myriam

                   

 

  • enkele weetjes:

 - Onze klas telt 12 leerlingen: 2 leerlingen in het 6de , 6 leerlingen in het 5de leerjaar en 4 leerlingen in het 4de.

 - We sporten op woensdagvoormiddag en op donderdagvoormiddag.

 - Op  6 december beginnen de zwembeurten te lopen. We gaan 11 keer zwemmen.

 - Donderdag is fruitdag, het fruit wordt voorzien door de school in samenwerking met de ouderraad.

 - We gaan op  zeeklas van 8 tot 12 oktober.

 - We brengen een bezoek aan technopolis on tour.

 - Dit schooljaar nemen we opnieuw deel aan 'one mile a day'.

 - Ook de kangoeroewedstrijd staat opnieuw op het programma.

 

Een terugblik op de eerste schoolweek

We zijn alweer donderdag. De eerste week zit er bijna op en ondertussen zit de schoolroutine er al weer goed in. Hier volgt een blik achter de schermen.

DSC02648  DSC02660  DSC02663  DSC02668

   sportles                                      godsdienst                                taal                                               one mile a day

Voor meer foto's verwijs ik graag door naar het fotoalbum.

1 september

Vrijdag was het weer zover, 1 september. Vol goede moed vertrokken we naar school. De vakantie had lang genoeg geduurd. Maar natuurlijk moesten we weer een beetje wennen aan de schoolstructuur en kwam er van leren niet zo veel in huis. 's Voormiddags konden we kennismaken met elkaar, het nieuwe materiaal, de nieuwe leerboeken. Uiteraard werden er ook afspraken gemaakt om het schooljaar vlot en aangenaam te laten verlopen. Bovendien vond de juf nog een gaatje om al een eerste lesje Frans te geven aan het 5de en een korte herhaling aan het 6de. 

's Middags bleven we met z'n allen op school eten, belegde broodjes, lekker! Vervolgens konden we ons uitleven in tal van muzische activiteiten. We leerden elkaar verwelkomen met een lied, oefenden een dansje, maakten een creatieve groepsfoto en speelden enkele balspelletjes. De tijd vloog voorbij en al gauw was het 15.00 uur. Tijd dus om de ouders te verrassen met een dansje en een liedje en toen zat de eerste schooldag er alweer op.

fietsexamen voor de schoolverlaters

Op maandag 15 mei trokken we met de schoolverlaters per fiets richting Eeklo. Ik wou dat ik kon zeggen met de wind in de zeilen want er stond een stevig windje, maar helaas 't was tegenwind. Gelukkig waren we goed op tijd vertrokken zodat we tijdig ter plekke waren. Net als andere jaren had de politie een en ander voor ons in petto. We startten met een fietsbehendigheidsparcours: de noodstop, slalommen tussen kegels, achterwaarts kijken tijdens het fietsen, met één hand rijden,... Dit parcours verliep bij alle leerlingen vlekkeloos en het moet gezegd, de politie was onder de indruk van onze prestaties. Dit parcours werd gevolgd door het eigenlijke examen. Dit werd in de klas op voorhand een beetje voorbereid zodat de leerlingen wisten wat hun te wachten stond. Nieuw dit jaar was de bevraging van de verkeersborden maar ook dat ging goed. Tot slot kregen we nog wat uitleg over de dode hoek en konden we die ook in de praktijk ervaren.

Nu het einde van het schooljaar er zo stilletjesaan aankomt was dit zeker een zinvolle ervaring. De meesten onder ons zullen volgend schooljaar immers 'naar de stad' trekken voor hun middelbare studies. Het is een hele geruststelling te weten dat ze ook in het verkeer hun mannetje kunnen staan.

inleefdag Rode Kruis

Op 11 mei werden we door het Rode Kruis uitgenodigd om een bezoekje te brengen aan het asielcontrum te Eeklo. Het werd niet zomaar een bezoekje maar een echte inleefreis. Bij aankomst kregen we allemaal een andere identiteit en bij die identiteit hoorde het levensverhaal van een echte vluchteling. We kregen ook een beetje geld dat we konden gebruiken om de mensensmokkelaars te betalen. Die vragen heel veel geld om de vluchtelingen vaak in erbarmelijke en onveilige omstandigheden te helpen vluchten. Toen we samen met de smokkelaars aan de grensovergang kwamen werden we erg koel en onvriendelijk behandeld door de douane, precies zoals het in werkelijkheid ook zou gebeuren. Daarna ging het richting Dienst Vreemdelingenzaken. Voor we daar binnen mochten werden we gefouilleerd. Eenmaal daarbinnen kregen we een vragenlijst en moesten we een formulier invullen, dat zou gebruikt worden om onze asielaanvraag op te starten. Het invullen van dat formulier en de vragenlijst is erg belangrijk aangezien je aan heel wat voorwaarden moet voldoen om erkend te worden als vluchteling. Die voorwaarden zijn vastgelegd door de Conventie van Genève. Zo moet je leven in gevaar zijn als je in je thuisland blijft,... en als je in oorlogsgebied woont kan je een tijdelijk statuut krijgen.

We konden ervaren hoe moeilijk het wel moet zijn voor die mensen om die hele procedure te doorlopen. Je komt namelijk terecht in een land dat je niet kent, de mensen spreken er een taal die jij niet spreekt, ze hebben er andere gewoontes,...en bovendien moeten ze bang afwachten of ze al dan niet in aanmerking komen om asiel te krijgen.

Vaak hebben wij de indruk dat ons landje overstelpt wordt door vluchtelingen maar dat is helemaal niet zo. Van de 70 miljoen mensen die op de vlucht zijn komt slechts een klein deeltje naar Europa. De meeste mensen kiezen voor wat ze kennen en vluchten naar een buurland van hun eigen land.

Speed date met boeken

Tegen eind april moesten we allemaal een boek gelezen hebben voor een boekbespreking, maar in plaats van een echte boekbespreking te maken pakte de juf het deze keer helemaal anders aan. Ze organiseerde een speed date maar dan wel met boeken. Om de zoveel tijd moesten we doorschuiven en aan elkaar vertellen over het boek dat we gelezen hadden. Deze formule viel bij iedereen erg in de smaak en de meesten onder ons waren best wel nieuwsgierig naar andermans boek. Sommigen onder ons kregen zelfs zin om het boek van een medeleerling te lezen. En laat dat nu net zijn waar we naar streven: 'zin krijgen in lezen!'

Een zeer geslaagde formule die absoluut voor herhaling vatbaar is.