1 september

Vrijdag was het weer zover, 1 september. Vol goede moed vertrokken we naar school. De vakantie had lang genoeg geduurd. Maar natuurlijk moesten we weer een beetje wennen aan de schoolstructuur en kwam er van leren niet zo veel in huis. 's Voormiddags konden we kennismaken met elkaar, het nieuwe materiaal, de nieuwe leerboeken. Uiteraard werden er ook afspraken gemaakt om het schooljaar vlot en aangenaam te laten verlopen. Bovendien vond de juf nog een gaatje om al een eerste lesje Frans te geven aan het 5de en een korte herhaling aan het 6de. 

's Middags bleven we met z'n allen op school eten, belegde broodjes, lekker! Vervolgens konden we ons uitleven in tal van muzische activiteiten. We leerden elkaar verwelkomen met een lied, oefenden een dansje, maakten een creatieve groepsfoto en speelden enkele balspelletjes. De tijd vloog voorbij en al gauw was het 15.00 uur. Tijd dus om de ouders te verrassen met een dansje en een liedje en toen zat de eerste schooldag er alweer op.