L6

 

De laatste klas van de basisschool, daar zijn wij nu aangekomen.

We zullen er een keitof jaar van maken en ons goed voorbereiden op het middelbaar.

Op onze blog kunnen jullie volgen wat we in het zesde allemaal beleven.

 Op 2 september vliegen we er met veel plezier weer in!

 

Robbe, Bram, Nand, Slevin, Lauren, Emma, Marie, Lander, Yoran, Leonie, Arent, Jelle, Matteo, Rimke, Daan, Maxim, Joppe, juf Vanity en juf Hilde

 

 

 

 

 

 

 

 DSC 0092

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opknappen boekenkast

Vandaag kwam de opa van Joppe om samen met de leerlingen een kast om te toveren in een boekenkast. Er moesten legplanken in komen en nieuwe handvaten aan bevestigd worden. Onder de deskundige leiding van Daniel werden er gaatjes geboord en schroeven ingedraaid. Niet iedereen was even handig met de verschillende werktuigen maar het lukte goed! Alvast dank aan de opa van Joppe! Nu moet de kast nog geschilderd worden maar dat is voor na de stadsklas!

Leerlingenraad kan starten!

Wat was het spannend! Vandaag werden de leden van de leerlingenraad bekend gemaakt. Alle kandidaten werden eerst uitvoerig bedankt. Het was fijn om hen afgelopen week in campagnemodus te zien. Ze deden dan ook allemaal hard hun best! Maar er kunnen maar twee leerlingen per klas zetelen. Voor het derde leerjaar werden dat Louise en Leon, voor het vierde Jules en Warre, de vijfdeklassers worden vertegenwoordig door Fien en Laura. De zesdes door Lauren en Robbe. En wat waren de andere kandidaten sportief! Alle verkozenen kregen een daverend applaus! Fijn hoor!  We wensen hen proficiat en veel succes! 

 

 

DSC 0051

Verkiezing leerlingenraad

Deze namiddag werden de leden van de leerlingenraad verkozen door alle leerlingen van de lagere school. Na een week van actie voeren mocht iedereen nu zijn keuze aanduiden. De zesde klas kreeg de verantwoordelijkheid om het kiesbureau open te houden. In groepjes van 4 namen ze die verantwoordelijkheid zeer ernstig. Elk had zijn taak; de kiesbrief afstempelen, de aanwezigheidslijst bijhouden, de kiesbrief overhandigen en ervoor zorgen dat de doorstroom naar de kieshokjes vlot verliep. Het laatste groepje mocht het telbureau openhouden. Juf Vanity legde hen uit hoe ze de stemmen moesten tellen, welke brieven ongeldig waren en dat ze dat zeer nauwkeurig moesten doen want de juf speelde de rol van getuige. Ze mogen ook het kiesgeheim niet schenden. Net echt! De stemmen zijn ondertussen allemaal geteld en morgen worden de resultaten kenbaar gemaakt! Op naar de eerste vergadering!

STEMmige namiddag rond lucht

Twee jaar geleden namen we met de school deel aan CurieuzeNeuzen. U herinnert zich waarschijnlijk wel de blauwe borden die toen in het straatbeeld verschenen. In alle grote steden is er sindsdien aandacht voor het probleem van het fijn stof in de lucht. Reden om daar vandaag in de klas rond te werken. Samen met de vijfdeklassers werkten we rond dat abstracte begrip. Want wat is lucht eigenlijk? Waarvoor hebben we lucht nodig? Aan de hand van een proefje werd duidelijk dat lucht sterk is. Er werd een beker met water gevuld, afgedekt met een kartonnetje en toen werd de beker omgekeerd. Het water bleef vreemd genoeg in de beker. Verklaring? Lucht drukt met een kracht van 1kg per cm² tegen alles aan. Met andere woorden per cm² kun je dus 1 liter water op zijn kop houden. De lucht duwt dus harder dan het water. Met een andere proef konden we aantonen dat er lucht in onze longen zit. Maar hoeveel lucht? We vulden een jerrycan met water. Die dompelden we onder in een bak met water. We staken een stuk tuinslang in de jerrycan en bliezen er lucht in. De lucht duwde het water weg en zo konden we aflezen hoeveel liter lucht in onze longen zat. De meesten haalden ruim twee liter, sommigen haalden meer dan drie liter! 

We hadden het ook over luchtvervuiling. De belangrijkste vormen van luchtverontreiniging zijn smog en fijn stof. Smog is een samentrekking van smoke en fog. Smog ontstaat wanneer er weinig wind is, helder weer en geen regen. Dan blijven vervuilende stoffen van verkeer, fabrieken in een stad hangen. Het zorgt voor problemen met de ademhaling, prikogen en astma-aanvallen. Vooral kinderen, oudere mensen en zieken hebben er last van. In steden zoals Peking en Delhi dragen de mensen een mondmasker. Vandaag maakten we zelf smog. In een lichtjes bevochtigde bokaal staken we een lont in brand. We dekten de pot af met aluminium met ijsblokjes erop? Dit stelde de koude luchtlagen voor. In de pot doofde de lont en ontstond er rook. Toen die tegen de koude luchtlagen botste zag je de rook naar beneden komen en toenemen. Zag er niet echt gezond uit. Maar we lazen ook over initiatieven om dit in de toekomst te vermijden. Als iedereen daarin zijn steentje bijdraagt komt het hopelijk ooit nog goed!

Kandidaten leerlingenraad

Vandaag werden alle kandidaten voor de leerlingenraad voorgesteld. En dat waren er heel wat! Het is fijn te weten dat een heleboel leerlingen zich willen engageren om ideeën uit te werken. In onze klas waren twee leerlingen kandidaat. Lauren en Robbe zien dat wel zitten. Misschien schrikt de verantwoordelijkheid een beetje af. Het zesde mag immers de voorzitter en de secretaris leveren. Maar die verantwoordelijkheid valt heus wel mee. Ze worden bijgestaan door drie leerkrachten. Dat komt dus zeker goed! De leerlingen van 1 en 2 mogen zich nog niet kandidaat stellen maar het was mooi om te zien hoe goed ze luisterden naar de verschillende leerlingen die vertelden waarom ze willen deelnemen aan de leerlingenraad. Daar zitten vast en zeker toekomstige kandidaten tussen! De campagne loopt tot volgende week maandag. Dan zijn er verkiezingen. Spannend wordt het in het zesde niet. Daar er maar twee kandidaten zijn worden zij sowieso lid van de raad. We wensen hen alvast veel succes!