Samenhorigheid

Vandaag stelden we het nieuwe maandpunt voor. We luisterden allemaal samen naar het lied 'Anders'. Dat lied werd heel pakkend uitgebeeld door Delphine, Lore, Elise, Lore en Jools. Ze hebben dat ontzettend goed gedaan, heel erg doorleefd! Chapeau hoor! Daarna kreeg iedere zesdeklasser een aantal leerlingen uit de lagere klassen bij zich om het lied te bespreken en zo te komen tot het nieuwe maandpunt. Iedereen had de betekenis van het lied duidelijk begrepen. De komende weken besteden we er nu zelf aandacht aan, in de klas en op de speelplaats. Als iedereen zijn steentje bijdraagt wordt het nog aangenamer op school!