Carnaval

De laatste dag voor de vakantie! Yes! Doordat we al helemaal waren verkleed, stond ons hoofd niet echt meer op studeren. Daarom had de juf wat leuke opdrachten voorzien rond carnaval : woordzoekers, kruiswoordraadsels, puzzels,... Ondertussen mochten we ons rapport in ontvangst nemen. 

Deze namiddag trokken we met alle klassen richting sporthal. Daar stonden heel wat leuke parcours opgesteld. Het werd dus een sportieve namiddag! Het was leuk om zien hoe de grotere leerlingen zich ontfermden over de kleinere. Na al dat lopen hebben we dorst gekregen. Tijd voor chips en frisdrank. We klinken op een fijne vakantie!