Broederlijk Delen

We kijken enorm uit naar de vakantie. Toch hebben we nog een leuke dag beleefd. Jaarlijks zamelen we geld in voor Broederlijk Delen en dan werken we een hele dag rond dit thema. Dit jaar ging het over Guatemala. De lagere klassen hebben 2,5 km gelopen en de klas 4-5-6 hebben zich aan de 5 km gewaagd. Sommige waren zeer ambitieus en hebben nog meer gelopen. Daarna mochten we lekker smullen van choco bananas. Ook hebben we zaadbommen gemaakt die we in de vakantie in de tuin kunnen planten. Bij juf Els bekeken we enkele foto's en leerden zo iets meer over Guatemala. We zongen ook het themalied. We knutselden worry dolls. Dat zijn popjes die je onder je hoofdkussen moet leggen en ze nemen al je zorgen mee. Ideaal voor een goede nachtrust. Tot slot bekeken we bij juf Hilde nog een film met aansluitend een quiz. Een dikke proficiat voor jullie inzet vandaag. Fijne vakantie!