Week van het geld : spel Just in budget

Deze week is de week van het geld. Vanmorgen ging onze rekenles al over geld sparen, lenen, intrest, rente,... Deze namiddag speelden we dan het spel Just in budget. Iedere speler kreeg 20 euro als startbudget : 10 euro op de spaarrekening en 10 euro cash. Daarmee moesten we soms onvoorziene uitgaven doen. Als we een vraag juist konden beantwoorden, dan moesten we de uitgave niet doen. Hetzelfde met winst : soms hadden we geluk en kregen we zomaar wat geld erbij. Maar dan waren er natuurlijk de verleidingen waar we een drietal moesten van kopen. Per groepje was er een bankier die onze uitgaven en inkomsten nauwgezet moest opvolgen. Heel interessant om verstandig met geld om te gaan!