Dag school

Onze nieuwe  vriendjes zijn het al goed gewoon in ons klasje, onze oudsten zorgen ook heel goed voor hen. 

We hebben samen met Jules (de klaspop) al de klas, de school verkend en ontdekken iedere dag meer...

Nog even enkele varia :- donderdag = fruitdag ( wordt aangeboden door de school, maar de kleuters mogen ook zelf een stuk fruit meebrengen of boterhammetje)

                                      - vrijdag = fietsdag (behalve in de wintermaanden) driewielers, loopfietsen, fietsen met steunwieletjes, steps mogen meegebracht worden die dag

                                                      en worden aan het tuinhuis geplaatst (naast zonnebloemlokaal)

                                       - maandag en dinsdag = sporten in de grote zaal door juf Stefanie ( gemakkelijke kledij)

                                       - koekendoosjes, jassen, mutsen sjalen ...voorzien van naam

                                       - zindelijkheid : reservekleertjes mogen in de boekentas maar wij hebben er ook, kleutertjes die nog niet zindelijk zijn luierbroekje aandoen en luiers met 

                                                              plakkers inde boekentas

 

groetjes juf Martine, de kleutertjes en Jules