Sint-Laureins

Welkom in de Vrije Basisschool Sint-Laureins

De hoofdschool is gelegen in de Dorpsstraat 59. Wie bieden vrij basisonderwijs aan. In de kleuterschool hebben we 2 gemengde klassen peuter - 1ste kleuter, met gedeeltelijke ondersteuning van een kinderverzorgster. Verder hebben we nog een tweede en een derde kleuterklas. Deze 2 laatste klassen kunnen nog rekenen op een deeltijdse ambulante leidster voor ondersteuning. In de lagere school is er van elk leerjaar een klas, ook hier kunnen de leerkrachten nog rekenen op extra ondersteuning van ambulante leerkrachten. Momenteel telt de school 64 kleuters en 128 leerlingen in de lagere school.

Onze school investeert sterk in :

ICT : alle lagere klassen zijn uitgerust met een digitaal schoolbord, internet in alle klassen

ergonomie : aangepast ergonomisch meubilair

aangename klassen : mezzanines in 9 klassen, die zorgen voor extra werkruimte voor het lager en speelruimte voor de kleuters.

MOS : reeds 2 MOS logo's behaald, deelname aan actie 'wordt energieke school', zonnepanelen

sint-laureins groot